Adresy stron widzimy każdego dnia – nie tylko w internecie, ale też poza nim, np. w telewizji, na billboardach, wizytówkach. Adresy składają się z domen. W tym artykule informujemy: co to jest domena, jakie są rodzaje domen. Piszemy też o rejestracji i utrzymaniu domeny.

Domena to ciąg znaków alfanumerycznych, będący częścią adresu lokalizacji sieciowej, np. strony WWW. Jeden adres może zawierać wiele domen. Wszystkie domeny w adresie są oddzielane kropkami i układane hierarchicznie – w kolejności od domen najniższych w hierarchii aż do tzw. domeny najwyższego poziomu. Każda domena, która poprzedza domenę wyższego poziomu to tzw. subdomena.

Domeny i subdomeny – wyjaśnienie na przykładach

Spójrzmy na adresy stron WWW, np. google.com, wikipedia.org, onet.pl – ostatnim członem adresu jest domena najwyższego poziomu, przed nią znajduje się domena drugiego poziomu.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by wyżej podane adresy zawierały kolejne subdomeny, np. chrome.google.com, pl.wikipedia.org, biznes.onet.pl, kierujące do innych stron niż domena wyższego poziomu.

Domeny krajowe i globalne

Często mówi się o „rozszerzeniach” lub „końcówkach” domen. W rzeczywistości to nic innego, jak odgórnie stworzone domeny, do których mogą być tworzone subdomeny.

Wyróżniamy rozszerzenia krajowe i globalne. Krajowe zawierają dwuliterowy kod kraju, zaś globalne nie zawierają takiego kodu, są więc uniwersalne geograficznie.

Przykłady domen krajowych:

  • .pl (Polska)
  • .de (Niemcy)
  • .ua (Ukraina)
  • .fr (Francja)
  • .it (Włochy)

Przykłady domen globalnych:

  • .com
  • .net
  • .gov
  • .edu
  • .org

Domeny funkcjonalne

Czasami mówi się też o domenach „funkcjonalnych” – są to takie domeny, które wprost informują o swojej tematyce. Przykładem mogą być domeny związane z edukacją: globalne .edu i nasze krajowe .edu.pl.

Warto wiedzieć, że w 2014 roku pojawiło się aż kilkaset nowych, ciekawych domen funkcjonalnych, np. .blog, .news, .hotel, .taxi, .pizza.

Rejestracja i utrzymanie domeny

Rejestracja domeny z wybranym rozszerzeniem jest możliwa, jeśli domena jest wolna, a rozszerzenie nie jest objęte ograniczeniami (np. końcówka .gov jest dostępna tylko dla instytucji rządowych USA).

Domenę rejestruje się na określony czas – zazwyczaj rok, czasem jego wielokrotność. Potem można przedłużać jej ważność.

Cena rejestracji i odnowienia domeny zależy od oferty konkretnego rejestratora. Dobrą praktyką jest porównywanie ofert co najmniej kilku różnych rejestratorów, bo różnice w cenach bywają ogromne.

Zalecamy też, by uważać na promocje typu „domena za złotówkę” lub „kilka domen za złotówkę”, bo niektóre firmy działają podstępnie – cena odnowienia domeny po roku może być dużo wyższa od przeciętnej. Warto więc sprawdzać regulaminy i cenniki, by nie być zaskoczonym wysokością faktury za domenę po zakończeniu promocji.